Coaching

El Coaching Laboral y Personal, te permite descubrir tu potencial, y cómo llegar a conseguirlo. Te puede ayudar a definir qué es lo que te gustaría hacer en el ámbito formativo y/o laboral, y también en el personal; a definir qué acciones tienes que hacer para conseguir lo propuesto.

Detectamos también aquellas creencias que nos limitan para poder conseguir lo que nos proponemos, y también las que nos limitan a detectar quienes somos y hacia dónde queremos ir. Estas creencias que llamamos limitantes, actuan de forma que nos restan. Con el coaching sumamos y crecemos.

Es un servicio individualizado, adaptado a tus necesidades, tu perfil. Contamos con una experiencia de más de 10 años trabajando en el ámbito del desarrollo personal, y profesional, y en areas de recursos humanos. Normalmente se trata de un proceso de unas pocas sesiones, que podemos concretar ya en una primera sesión. Si quieres información ponte en contacto  aquí.

foto-coaching-orientacic3b3-laboral1

Coaching Laboral y Personal en Barcelona y Vilafranca

 

Aspectos que solemos trabajar en un  Programa de Coaching Laboral:

  • Definición del contexto, revisión trayectoria, intereses y motivaciones
  • Definición objectivo Profesional
  • Detección puntos fuertes y valor añadido.
  • Creencias limitantes, como hacer frente
  • Elaboración, seguimiento y evaluacuión del Plan de Acción

 

Testimonio Coaching Profesional 
 ‘Aquest any he estat uns mesos acompanyada per la Thais. Coneixia una mica la seva trajectòria professional i em vaig posar en contacte amb ella perquè m’interessava tractar un tema que em feia molt vertigen: buscar una feina nova. Marxar del lloc on estic m’obligava a plantejar-me què vull? A on m’agradaria treballar? Què està dins de les meves possibilitats ara mateix? Què hi ha dins del panorama laboral que em pugui servir? Em feia por enfrontar-me a aquestes preguntes perquè em veia amb moltes mancances i amb zero confiança amb el “mercat laboral”. Era un tema que m’angoixava i durant molt de temps l’havia defugit. La Thais em va fer obrir-me de mires, fer prendre una perspectiva més àmplia. Amb una sèrie de dinàmiques vam anar detectant prejudicis en relació a les possibilitats laborals, barreres que m’autoimposava i d’una forma molt creativa vam parlar dels àmbits a on podia/volia actuar i vam elaborar un mapeig a mode d’estratègia. Vam veure les eines que en aquell moment jo tenia i podia començar a utilitzar si jo volia. Em va empoderar. Durant les sessions sempre va estar present l’escolta de les emocions que sentia i em va donar algunes pautes per aprendre a donar-hi espai.
Sempre la vaig sentir molt propera i implicada en la meva “aventura”. Mostrava interès, buscava informació, em feia propostes, em suggeria webs, ofertes de feina…Molts recursos que generosament va compartir amb mi. És una professional amable, càlida i molt complidora. 100% recomanable.’ N.D.