Coaching

El Coaching Laboral y Personal, te permite descubrir tu potencial, y cómo llegar a conseguirlo.

Te puede ayudar a definir qué es lo que te gustaría hacer en el ámbito formativo y/o laboral, y también en el personal; a definir qué acciones tienes que hacer para conseguir lo propuesto.

foto-coaching-orientacic3b3-laboral1

Detectamos también aquellas creencias que nos limitan para poder conseguir lo que nos proponemos, y también las que nos limitan a detectar quienes somos y hacia dónde queremos ir. Estas creencias que llamamos limitantes, actuan de forma que nos restan. Con el coaching sumamos y crecemos.

Es un servicio individualizado, adaptado a tus necesidades, tu perfil. Contamos con una experiencia de más de 10 años trabajando en el ámbito del desarrollo personal, y profesional, y en areas de recursos humanos. Normalmente se trata de un proceso de unas pocas sesiones, que podemos concretar ya en una primera sesión. Si quieres información ponte en contacto  aquí.

Aspectos que solemos trabajar en un  Programa de Coaching Laboral:

  • Definición del contexto, revisión trayectoria, intereses y motivaciones
  • Definición objectivo Profesional
  • Detección puntos fuertes y valor añadido.
  • Creencias limitantes, como hacer frente
  • Elaboración, seguimiento y evaluacuión del Plan de Acción

 

Testimonio Coaching Profesional 

 ‘Aquest any he estat uns mesos acompanyada per la Thais. Coneixia una mica la seva trajectòria professional i em vaig posar en contacte amb ella perquè m’interessava tractar un tema que em feia molt vertigen: buscar una feina nova. Marxar del lloc on estic m’obligava a plantejar-me què vull? A on m’agradaria treballar? Què està dins de les meves possibilitats ara mateix? Què hi ha dins del panorama laboral que em pugui servir? Em feia por enfrontar-me a aquestes preguntes perquè em veia amb moltes mancances i amb zero confiança amb el “mercat laboral”. Era un tema que m’angoixava i durant molt de temps l’havia defugit. La Thais em va fer obrir-me de mires, fer prendre una perspectiva més àmplia. Amb una sèrie de dinàmiques vam anar detectant prejudicis en relació a les possibilitats laborals, barreres que m’autoimposava i d’una forma molt creativa vam parlar dels àmbits a on podia/volia actuar i vam elaborar un mapeig a mode d’estratègia. Vam veure les eines que en aquell moment jo tenia i podia començar a utilitzar si jo volia. Em va empoderar. Durant les sessions sempre va estar present l’escolta de les emocions que sentia i em va donar algunes pautes per aprendre a donar-hi espai.

Sempre la vaig sentir molt propera i implicada en la meva “aventura”. Mostrava interès, buscava informació, em feia propostes, em suggeria webs, ofertes de feina…Molts recursos que generosament va compartir amb mi. És una professional amable, càlida i molt complidora. 100% recomanable.’ N.D.