Teràpia de Parella

Començar teràpia de parella és començar un procés de creixement, de mirar-se l’un a l’altre, per poder fer front als problemes de  parella, de la convivència, problemes de comunicació i relació, infidelitats, o altres dificultats que esteu vivint.

Fer teràpia de parella és poder trobar un nou camí de relació.

Teràpia de Parella

Hi ha moments de la vida de parella que són dolços i altres moments on apareixen dificultats, fins i tot crisi. En aquests moments poder assistir a una teràpia conjunta pot facilitar que la relació millori i trobi altres vies de resolució de conflictes i/o de millora de la comunicació i relació.

No sempre ens trobem en el mateix moment vital com a parella, i això influeix en la nostra relació. Un aspecte important i que és fonamental a l’hora de millorar la relació és la mirada cap a un mateix i la mirada cap a l’altre. La majoria de cops, oblidem mirar i veure a l’altra, veure les seves necessitats sense oblidar les meves, i és precisament això que treballem en les sessions de teràpia de parella.

La teràpia de parella et donarà eines per a millorar la relació de parella i t’oferirà una nova mirada a la relació.

Quins temes tractem en la Teràpia de Parella?

  • Dificultats I PROBLEMES de relació
  • Dificultats I PROBLEMES de comunicació
  • Límits, entre el tu i el jo
  • Reconeixement, l’un de l’altre
  • Infidelitats 
  • Separació 
  • Dificultats en relació als fills – educació

Vols fer una consulta?